home coaching icc sitemap coaching icc kontakt coaching icc
 
   
 

Coaching

 

Jak rozumiem coaching?


Coaching jest procesem towarzyszenia Klientowi we wprowadzaniu w życie zmian. Kojarzy nam się z podróżą, w której Klient ma jasny i "wyczekany" cel a Coach oświetla do niego drogę.
Coaching to rodzaj kontaktu między prowadzącym a Uczestnikiem, w którym chodzi o to, by osoba mogła się rozwijać i doskonalić. Osoba uczestnicząca w coachingu sama określa  sobie cele jakie chce osiągnąć a coach pełni rolę kogoś, kto reaguje gdy Klient z różnych powodów skręca z obranej drogi.
 Coaching jest ostatnio słowem bardzo modnym i ma dużo znaczeń. Na rynku funkcjonuje wiele szkół coachingu oraz związanych z nimi koncepcji teoretycznych, według których pracują coachowie. Jako coach pracuję holistycznie, zgodnie z zasadami etycznymi i metodologicznymi ICC ( International Coaching Comunity).

Dla kogo i po co jest coaching?


Coaching jest znakomitą formą rozwoju dla każdego. Z mojego doświadczenia wynika, że doskonale z niego korzystają managerowie oraz specjaliści, którzy:
- byli już na wielu szkoleniach miękkich a chcą się rozwijać dalej unikając efektu powtarzalności niektórych zagadnień na kolejnych kursach
- wolą pracować indywidualnie niż w grupie
- osoby, które potrzebują uczyć się i rozwijać w procesie rozłożonym w czasie aby móc na bieżąco trenować i wprowadzać w życie zmiany
- osoby, które oprócz potrzeb edukacyjnych ( możliwych do spełnienia w trakcie szkoleń) chcą realizować swoje konkretne cele zawodowe i/lub osobiste
- osoby, które chcą aby wprowadzane w życie zmiany były trwałe, pozytywne, adekwatne do konkretnej sytuacji.
Tematy, wokół których jest coaching jest skuteczny są bardzo różne, zarówno zawodowe:
np. zmiana pracy, zmiana zawodu, lepsze zarządzanie ludźmi, zarabianie większej ilości pieniędzy, zwiększenie liczby kontrahentów,  radzenie  sobie z własną uległością lub agresją , bardziej skuteczne reagowanie na  konflikty, poprawa kontaktów ze współpracownikami, zwiększanie pewności siebie w negocjacjach lub kontakcie z przełożonymi, efektywne wywieranie wpływu i skuteczne przekonywanie do swoich racji, motywowanie pracowników

jak i osobiste:
np. poprawa kontaktów z dziećmi tak, by okazywały większy szacunek,  poprawa relacji ze współmałżonkiem, (rodzicami, i innymi bliskimi) lepsze kierowanie swoim czasem, harmonia między życiem prywatnym i zawodowym, znalezienie sensu i radości życia,  i inne.

spacer coaching icc

coaching icc logo
  Strona główna
  O mnie
Coaching
  Coaching ICC
  Business Coaching
  Life Coaching
  Coaching Menedżerski
  Proces Coachingu
  Coaching a formy rozwoju
  Rola Coacha
  Blog
  Artykuły
  Kontakt
;    
       
   
spacer coaching icc
 


Wszystkie prawa zastrzeżone | Copyright © 2011, CoachingICC.COM

Karolina Ślifirska - certyfikowany Coach ICC
mobile: 512-344-836
e-mail: karolina@coachingicc.comCoaching   Coaching Łódź   Life Coaching Łódź
Caoching ICC   Coaching Warszawa   Life Coaching Warszawa
Life Coaching   Coaching ICC Warszawa   Business Coaching Łódź
Business Coaching   Proces Coachingu   Business Coaching Warszawa
Coaching Menedżerski   Czym jest Coaching   Coaching ICC Łódź
Coach   Coaching Menedżerski Łódź   Coaching Menedżerski Warszawa

Miasta w których pracuje:
Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Radom, Lublin,
Rzeszów, Kielce, Białystok, Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Częstochowa, Olsztyn