home coaching icc sitemap coaching icc kontakt coaching icc
 
   
 

Proces Coachingu

 


Jak wygląda i ile trwa proces coachingu?

 1. Zaczynam od wstępnego spotkania, podczas którego coach oraz Klient poznają się i decydują, czy chcą i są w stanie ze sobą pracować. Jeśli tak, to przedstawiam Klientowi wstępne informacje na temat coachingu, przebiegu procesu i ram organizacyjnych. Jeśli coaching zleca korporacja a Uczestniczą w nim Pracownicy, na początku spotykam się ze Zleceniodawcą i ustalamy oczekiwania oraz możliwości obu stron.

 2. Kolejne spotkanie to jużawłaściwaapraca: omawiamy kontrakt, czyli umowę, w której ustalamy czas, miejsce, charakter spotkań ( life coaching, Business coaching, coaching managerski itd.) oraz zakres odpowiedzialności coacha i Klienta, oraz ustalamy cel coachingu, (który w trakcie trwania procesu może być oczywiście modyfikowany).

 3. Proces coachingu najczęściej trwa 6-7 miesięcy i jest zaplanowany na 6-7 sesji po 90 minut.

 4. Cel coachingu jest zazwyczaj związany z szeroko pojętązmianą. Zmieniać można pracę, zawód, stanowisko, miejsce zamieszkania i wiele różnych elementów w życiu i zwykle każda zmiana niesie za sobą szanse ale i trudności.  Celem pracy w coachingu może być na przykład to, aby świadomie i ekologicznie ( z uwzględnieniem otoczenia) przejść przez proces zmiany. Coaching może dotyczyć zmian związanych np.
  • ze sposobem myślenia ( o sobie, o pracy, o innych ludziach),
  • z natężeniem i rodzajem przeżywanych emocji  ( np. obniżenie poziomu stresu w pracy, podniesienie poczucia komfortu i pewności siebie),  ale także
  • z zachowaniami wobec różnych ludzi lub sytuacji.
  • Cel coachingu może też dotyczyć szeroko rozumianego doskonalenia w oparciu o świadomość swojego potencjału. Poprzez rozmowę i kontakt z coachem oparty na zaufaniu, poprzez słuchanie rzetelnych informacji zwrotnych, poprzez wykonywanie zadań domowych i otwartość podczas sesji Klient może zrealizować swoje cele i ambitnie postawić sobie kolejne.

 5. Sposób pracy podczas coachingu to rozmowa, w której najczęściej coach ma trafne pytania a Klient najlepsze odpowiedzi. Tematy poszczególnych spotkań są powiązane z celem Klienta. Oprócz pytań i zadań domowych podczas coachingu korzystamy z rozmaitych technik pracy takich jak:  wizualizacje, afirmacje, odgrywanie ról, mini filmy video, i wiele innych zależnych od kreatywności coacha. Jeśli chodzi o metodologię pracy w coachingu stosuję techniki z bardzo wielu nurtów psychologii takich jak: programowanie neurolingwistyczne (NLP), psychologia niedyrektywna C. Rogersa, elementy treningu interpersonalnego, korzystam także z doświadczeń pracy w nurcie poznawczo- behawioralnym ( głównie jeśli chodzi o skrypty poznawcze, stereotypy, zmianę postaw) a także psychodynamicznym ( np. praca z emocjami, z mechanizmami obronnymi). Jeśli chodzi o rozwój człowieka dorosłego, bliskie są mi założenia teorii Erica Erickona i psychologii integralnej Kena Wilbera. 

 6. Warunkiem powodzenia coachingu jest zaangażowanie Klienta oraz to, że decyduje się on wykonywać proponowane przez coacha ćwiczenia, słuchać informacji zwrotnych, odrabiać świadomie zadania domowe. To wszystko są elementy pozwalające na zwiększanie świadomości swoich mechanizmów działania oraz wzrost poczucia sprawczości w realizacji celów.  
Kontakt z coachem jest możliwy na kilka sposobów: bezpośredni - podczas sesji, telefoniczny, sms-owy, a także e- mailowy.

Zamknięcie coachingu

Jeśli Klient sobie tego życzy, coaching kończy się raportem przygotowanym przeze mnie zwierającym ogólne informacje o tematyce, przebiegu spotkań i celach ( założonych i zrealizowanych) Klienta. W razie potrzeby Klienta lub Sponsora w końcowym sprawozdaniu mogą być także umieszczane inne informacje, np. rekomendacje dotyczące charakteru pracy zawodowej lub inne. Wszystkie informacje zawarte w raporcie końcowym są autoryzowane przez osobę uczestniczącą w coachingu.
spacer coaching icc

coaching icc logo
  Strona główna
  O mnie
Coaching
  Coaching ICC
Business Coaching
Life Coaching
Coaching Menedżerski
Proces Coachingu
  Coaching a formy rozwoju
  Rola Coacha
  Blog
  Artykuły
  Kontakt
;    
       
   
spacer coaching icc
 


Wszystkie prawa zastrzeżone | Copyright © 2011, CoachingICC.COM

Karolina Ślifirska - certyfikowany Coach ICC
mobile: 512-344-836
e-mail: karolina@coachingicc.comCoaching   Coaching Łódź   Life Coaching Łódź
Caoching ICC   Coaching Warszawa   Life Coaching Warszawa
Life Coaching   Coaching ICC Warszawa   Business Coaching Łódź
Business Coaching   Proces Coachingu   Business Coaching Warszawa
Coaching Menedżerski   Czym jest Coaching   Coaching ICC Łódź
Coach   Coaching Menedżerski Łódź   Coaching Menedżerski Warszawa

Miasta w których pracuje:
Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Radom, Lublin,
Rzeszów, Kielce, Białystok, Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Częstochowa, Olsztyn